Zamówienie nr Wr/1/2010

Zamówienie nr Wr/1/2010 (postępowanie unieważnione)


Wykonanie wewnętrznej infrastruktury drogowej oraz elektroenergetycznej dla zespołu elektrowni wiatrowych, a także wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych – Zadanie 1 realizowane w ramach Projektu „Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii na terenie gminy Września”

 

Zamawiający  Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.
ul. Felińskiego 40 lok. 1
01-563 Warszawa

 

Nazwa zamówienia

 

Wykonanie wewnętrznej infrastruktury drogowej oraz elektroenergetycznej dla zespołu elektrowni wiatrowych, a także wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych – Zadanie 1 realizowane w ramach Projektu  ”Budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii na terenie gminy Września

Numer zamówienia Wr/1/2010
Miejsce składania ofert Siedziba spółki
Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.
ul. Felińskiego 40 lok. 1
01-563 Warszawa
Termin składania ofert 26 listopada 2010 r.,  godz: 16:00
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg
Podstawa prawna 

Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w oparciu o zasady prowadzenia przetargu nieograniczonego określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Kryteria oceny ofert Kryterium ceny oraz okresu gwarancji
 Warunki otwarcia ofert  26 listopada 2010 r.,  godz: 16:30
Siedziba spółki
Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.
ul. Felińskiego 40 lok. 1
01-563 Warszawa
 Osoba do kontaktu z wykonawcami
 
Dagmara Batogowska-Zwierz
tel.: 503 954 985
faks: +48 (22) 839 24 11
email: pew@pew.com.pl
Obowiązujący język Język polski
Termin realizacji zamówienia 100 dni od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy
 Dokumentacja przetargowa  1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tekst jednolity uwzględniający korektę Tabeli Elementów Skończonych
3. Wzór umowy
4. Regulamin udzielania zamówień
5. Skorygowana Tabela Elementów Skończonych (Załącznik nr 2 do Części I SIWZ)
Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na który składają się projekty budowlane, przedmiary oraz specyfikacje techniczne jest, na prośbę wykonawcy, przesyłany pocztą lub pozostawiany do odbioru w siedzibie zamawiającego (według wyboru wykonawcy), w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.

Informacja o unieważnieniu postępowania

W dniu 27 grudnia 2010 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z brakiem ofert niepodlegających odrzuceniu.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie treści strony i wszystkich artykułów na niej opublikowanych zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie za pisemną zgodą Autora.