Zamówienie Nr Ba/3/2011

Zamówienie Nr Ba/3/2011 – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2011 oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.11.2011

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo realizowanymi w ramach projektu „Budowa farmy wiatrowej z instalacja do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”

 

 

Zamawiający Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.
ul. Felińskiego 40 lok. 1
01-563 Warszawa
Nazwa zamówienia Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo realizowanymi w ramach projektu „Budowa farmy wiatrowej z instalacja do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”
Numer zamówienia Ba/3/2011
Miejsce składania ofert Siedziba spółki
Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.
ul. Felińskiego 40 lok. 1,
01-563 Warszawa
Termin składania ofert 5 października 2011 r., godz 16:00
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg
Podstawa prawna Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), w oparciu o zasady prowadzenia przetargu nieograniczonego określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z zastrzeżeniem, że w przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: podwykonawców (art. 36 ust. 4 i 5 Ustawy), terminu związania ofertą (art. 85 ust. 1 Ustawy), umów w sprawach zamówień publicznych (Dział IV Ustawy) oraz środków ochrony prawnej (Dział VI Ustawy).
Kryteria oceny ofert cena 100%
 Warunki otwarcia ofert 5 października 2011 r., godz: 16:30Siedziba spółkiPolskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.ul. Felińskiego 40 lok. 101-563 Warszawa
 Osoba do kontaktu z wykonawcami Dagmara Batogowska-Zwierztel.: 503 954 985faks: +48 (22) 839 24 11email: pew@pew.com.pl
Obowiązujący język Język polski
Termin realizacji zamówienia 240 dni
Zawiadomienie Zawiadomienie o wyniku przetargu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26 listopada 2011 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 listopada 2011 r.
Dokumentacja przetargowa Regulamin udzialania zamówień w ramach Projektu „Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie treści strony i wszystkich artykułów na niej opublikowanych zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie za pisemną zgodą Autora.