Zamówienie Nr Ba/1/2011

Zamówienie Nr Ba/1/2011 – ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.11.2011

 

Wykonanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej dla zespołu elektrowni wiatrowych, a także wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych – Zadanie 1 realizowane w ramach Projektu „Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”

 

Zamawiający 

Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. 

ul. Felińskiego 40 lok. 1

01-563 Warszawa 

 

Nazwa zamówienia

 

Wykonanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej dla zespołu elektrowni wiatrowych, a także wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych– Zadanie 1 realizowane w ramach Projektu „Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”

Numer zamówienia Ba/1/2011
Miejsce składania ofert

Siedziba spółki
Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. 

ul. Felińskiego 40 lok. 1

01-563 Warszawa

Termin składania ofert 3 października 2011 r., godz 16:00
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna 

Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Kryteria oceny ofert cena 94%
okres gwarancji 6%
 Warunki otwarcia ofert  3 października 2011 r.,  godz: 16:30
Siedziba spółki
Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.
ul. Felińskiego 40 lok. 1
01-563 Warszawa
 Osoba do kontaktu z wykonawcami
 

Dagmara Batogowska-Zwierz

tel.: 503 954 985

faks: +48 (22) 839 24 11

email: pew@pew.com.pl

Obowiązujący język Język polski
Termin realizacji zamówienia 150 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy
Zawiadomienie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i terminie, po którym może zostać zawarta umowa z wybranym wykonawcą
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 listopada 2011 r.
 Dokumentacja przetargowa  Regulamin udzielania zamówień w ramach Projektu „Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie treści strony i wszystkich artykułów na niej opublikowanych zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie za pisemną zgodą Autora.